జూన్ నెల లో గ్రామ వార్డు సచివాలయ పరీక్షలు - GOVERNMENT JOBS

Thursday, May 28, 2020

జూన్ నెల లో గ్రామ వార్డు సచివాలయ పరీక్షలు

         జూన్ నెల లో  గ్రామ  వార్డు సచివాలయ పరీక్షలు 

గ్రామ వార్డు సచివాలయ ల్లో    కార్యదర్శి ల  ఖాళీల భర్తీకి  వచ్చే నెల  జూన్ లో  రాత పరిక్ష నిర్వహించనున్నారు . 

ఖాళీల భర్తీకి జనవరిలో  ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్  ఇవ్వగా  11 లక్షల మంది  దరఖాస్తు  చేసుకున్నారు . 

ఎన్నికలు  లాక్ డౌన్  కారణంగా  ఫిబ్రవరి  లో  జరగాల్సిన  పరీక్ష వాయిదా పడింది  . 

No comments:

Post a Comment