దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఛానల్ లో 10 వతరగతి పాఠాలు - GOVERNMENT JOBS

Wednesday, April 8, 2020

దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఛానల్ లో 10 వతరగతి పాఠాలు

దూరదర్శన్  సప్తగిరి ఛానల్ లో  10 వతరగతి  పాఠాలు 

దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఛానల్ లో  ఏప్రిల్  8 నుంచి  10 వ తరగతి విద్యార్థులకు  పాఠాలు ప్రసారం  చేయనున్నారు. 

ఉదయం 10 గంటల నుంచి  11 గంటలవరకు 

సాయంత్రం 4 గంటలనుంచి  5 గంటల వరకు  తరగతులు   ప్రసారమవుతాయి  

No comments:

Post a Comment