డిగ్రీ తరువాత గవర్నమెంట్ జాబ్స్ - GOVERNMENT JOBS

Tuesday, March 31, 2020

డిగ్రీ తరువాత గవర్నమెంట్ జాబ్స్

                  డిగ్రీ తరువాత  గవర్నమెంట్ జాబ్స్ 


డిగ్రీ తరువాత గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు  ఏ డిపార్ట్ మెంట్ లో ఉంటాయి ఏయే  పోస్టులు ఉంటాయి . 

వాటి వివరాలు   ఇప్పుడు చూద్దాం . 

ముందుగా 

సెంట్రల్ గవర్నమెంట్  ఉద్యోగాలు  గురించి  చూద్దాం 


1.CIVIL SERVICES

IAS, IPS, IFS

2. STAFF SELECTION  COMMISSION

C. G. L  COMBINED GRADUATE  LEVEL

MTS

CHSL

3. BANK JOBS

SBI PO  ASSISTANT   MANAGER 

SBI CLERK   NO INTERVIEW

4.  IBPS POS   ASSISTANT MANAGER 

IBPS CLERK  NO  INTERVIEW 

5. RBI GRADE  A OFFICER 

6.  INSURANCE JOBS 

 LIC, NICL, AAO    

7. RAILWAY DEPARTMENT JOBS

POLICE CONSTABLE  SUB INSPECTOR 

NTPC   SENIOR CLERK, GOODS GUARD  

COMMERCIAL APPRENTICE 


8. FOOD CORPORATION 


9. DEFENCE SERVICE  


10. POSTAL DEPARTMENT 


ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ర్టానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు 


1.  GROUP -1 

2. GROUP-2

3. GROUP-3

4. GROUP-4


5. SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

6. PANCHAYATI SECRETARY 

7. DIVISIONAL ACCOUNTS OFFICER

8  TEACHER  (DEGREE WITH BED COURSE)

9. GRAMASACHIVALAYALU

10.  POLICE DEPARTMENT

11. WARDEN  (DEGREE WITH BED COURSE)GOVERNMENTJOBSVJ


No comments:

Post a Comment