ఎంసెట్ దరఖాస్తు గడువు పెంచారు - GOVERNMENT JOBS

Tuesday, March 31, 2020

ఎంసెట్ దరఖాస్తు గడువు పెంచారు

                       ఎంసెట్ దరఖాస్తు  గడువు పెంచారు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంసెట్ దరఖాస్తు గడువును ఏప్రిల్  17  వరకు పొడిగించాలని   ఉన్నత విద్యా మండలి 

నిర్ణయించింది . 

దరఖాస్తులు సంఖ్య తగ్గడం లాక్ డౌన్  14 వరకు కొనసాగనున్నందున  ఈ నిర్ణయం  తీసుకుంది . 

ఎంసెట్  మే  నెలలో   నిర్వహించే  అవకాశం ఉంది .  
 governmentjobsvj

 

No comments:

Post a Comment