వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్మీడియేట్ కు ఆన్ లైన్ ప్రవేశాలు - GOVERNMENT JOBS

Saturday, March 28, 2020

వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్మీడియేట్ కు ఆన్ లైన్ ప్రవేశాలు

    వచ్చే ఏడాది  నుంచి   ఇంటర్మీడియేట్  కు   ఆన్ లైన్ ప్రవేశాలు 


వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి  ఇంటర్మీడియేట్  ప్రవేశాలను  ఆన్ లైన్  చేస్తున్నామని , విద్యార్థుల  వారి తల్లి తండ్రుల  ఎవ్వరు  ప్రైవేట్ కళాశాలలో  నేరుగా  ప్రవేశాలు తీసుకోవద్దని  ఇంటర్  విద్యామండలి  కార్యదర్శి  రామకృష్ణ  సూచించారు ఇంటర్  ఆన్ లైన్  ప్రవేశాలు  మే ,జూన్  నెలల్లో  ఉంటాయని  ,షెడ్యూల్ ను 

www. bie.ap.gov.in  వెబ్ సైట్ లో  అందుబాటులో ఉంచుతామని  తెలిపారు 


 governmentjobsvj
No comments:

Post a Comment