బౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు | indian history - GOVERNMENT JOBS

Thursday, November 21, 2019

బౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు | indian historyబౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు |  Indian history 

  బౌద్ధమతం 
     బౌద్ధ మతం  ఆవిర్భావానికి  కారణాలు  • బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యం 
 • ఉపనిషత్ ల ప్రభావం 
 • వైధక మతంపై వ్యతిరేకత 
 • ఇనుము వాడుకలోకి రావడం 
 • వ్యాపారంలో అభివృద్ధి 
 • వైశ్యులు ఆర్ధికంగా బలపడటం
                     బౌద్ధం మూడు మూలస్థంభాలైన  త్రిరత్నాలపైనా   ఆధారపడి ఉంది 
          1. బుద్ధం -----దాని వ్యవస్థాపకుడు అయినా  బుద్ధుడు .
          2. ధమ్మం ---------బుద్ధుని బోధనలు .
          3. సంగం ---- బౌద్ధ భిక్షవుల  క్రమశిక్షణ .

బౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు |  Indian history 

 • బుద్దుడి జననం జ్ఞానోదయం,  మరణం సంభవించిన రోజు --వైశాఖ పూర్ణిమ 
 • బుద్ధుడు మరణానికి కారణమైన పంది మాంసం ఇచ్చినవ్యక్తి --చండుడు 
 • బుద్ధుడు బౌద్ధ మతంలో చేర్చుకున్న  బందిపోటు దొంగ ---అంగుళిమాల 
 • బౌద్ధ సంఘానికి పుచ్ఛరామ సంఘాన్ని నిర్మించింది ----విశాఖ 
 • బౌద్ధ సంఘానికి మామిడి తోటను దానం చేసిన వేశ్య ------ఆమ్రపాలి 
                                             గౌతమ బుద్ధుడు ---వ్యక్తి గత  చరిత్ర 

 • బుద్ధుడు అసలు పేరు  --------------------------------సిద్ధార్థుడు 
 • తండ్రి --------------------------------------------------శుద్దోధనుడు 
 • తల్లి -----------------------------------------------------మహామాయ 
 • పెంపుడుతల్లి -------------------------------------------గౌతమి 
 • భార్య ---------------------------------------------------యశోధర
 • కుమారుడు ----------------------------------------------రాహులుడు 
 • తెగ ----------------------------------------------------------శాఖ్య 
 • గోత్రం ---------------------------------------------------------గౌతమ 
 • దాయాధి --------------------------------------------------దేవదత్త 
 • జన్మించిన సంవత్సరం -----------------------------------------బి . సి . 563
 • గుర్రం -----------------------------------------------------------కంతక 
 • సారధి --------------------------------------------------------చెన్న 
 • గురువులు ------------------------------------------------అలారకామా ,రుద్రక 
 • ఇల్లువదిలిపెట్టినప్పుడు ----------------------------------29 సంవత్సరాలు 
 • ఇంటినుండి నిష్క్రమించడం ------------------------------మహాభినిష్క్రమణ 
 • పాయసం ఇచ్చిన స్త్రీ -------------------------------------- సుజాత 
 • జ్ఞానోదయం అయిన స్థలం ----------------------------- ఉరువేల 
 • జ్ఞానోదయం నాటి  వయస్సు --------------------------- 35సంవత్సరాలు 
 • జ్ఞానోదయమైనది --------------------------------------- రవి చెట్టు కింద 
 • బుద్ధుడు జ్ఞానోదయాన్ని ---------------------------- మహా సంభోధి  అంటారు 
 • ధ్యానం చేసిన కాలం ------------------------------- 48  రోజుల
 • మొదట సందేశం యొక్క స్థలం -------------------సారనాధ్ 
 • ప్రధమ సందేశం  -------------------------------ధర్మచక్రపరివర్తన 
 • మరణించిన సంవత్సరం -------------------------బి . సి . 483
 • మరణించిన ప్రదేశం ------------------------------------కుశీనగరం 
 • బుద్ధుమరణాన్ని --------------------------------------మహా పరినిర్యాణం  అంటారు 
 • అధిక ఉపదేశాలిచ్చిన స్థలం --------------------------శ్రావస్తి 
 • బుద్దుడి ధనిక శిష్యుడు ------------------------------అనంత పిండక 

బౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు |  Indian history 

                                                            పంచ కల్యాణాలు 

         1. బుద్ధుని పుట్టుక   --------------------------------తామర 
         2. మహాపరిత్యాగం -----------------------------------గుర్రం 
         3. సంభోధి --------------------------------------------భోధి వృక్షం 
         4. మొదటి ఉపన్యాసం --------------------------------చక్రం 
         5. మరణం --------------------------------------------స్థూపం 
                         
        ఫై పంచ కల్యాణాలను చెక్కియున్న స్థూపం --------------అమరావతి    


                                                       బౌద్ధమతం -ముఖ్యంశాలు 
బౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు |  Indian history
1. బుద్ధుడు అనగా జ్ఞానీ 
   బుద్ధుడు బిరుదులు   ------తధాగతుడు ,శక్యముని ,ఆంగిరసుడు 
2. బుద్ధం ,సంఘం ,చరణం ,గచ్ఛామి  అని మొదటిగా పలికినిది ------------యశుడు 
3. ప్రతీచ్ఛ సముత్పాద సిద్ధాంతం దేనికి చెందినది ------------------బౌద్ధమతం 
4. గౌతమబుద్దుడిని 
               ఆసియా జ్యోతి గా వర్ణించినది ------------ఎడ్విన్ ఆర్నాల్డ్ 
                ప్రపంచ జ్యోతిగా వర్ణించింది -----------------శ్రీమతి రైస్ డెవిడ్స్ 

5. బౌద్ధమత స్థాపన జరిగిన రాజ్యం   ---మగధ 
6. బుద్దుడుకు పోషకుడిగా ఉన్న కోసల రాజు --ప్రసేనజిత్తు 
7. బుద్దుడికి భక్తి శ్రద్దలతో సేవ చేసినది -----------ఆనందుడు 
8. బుద్ధుడుకాలంలో మల్లుల రాజధాని ----------కుశీనగరం 
9. బుద్దుడి బోధనలలో ముఖ్యమైనది ----------అహింస సిద్ధాంతం 
10. శాక్యులు -కొలియాల సరిహద్దుగా ఉన్న రోహిణి నది జల వివాదాల ను పరిష్కరించినది -----------బుద్ధుడు 
11. బుద్ధుడిని సందర్శించడానికి వచ్చిన సన్యాసి  ఇతను హిమాలయాలు  నుండి వచ్చాడు  ---అసిత 
12. మిళింద పన్హా  అనేది -------బౌద్ధమత గ్రంధం 
13. భవిష్యత్ బుద్ధుడు పేరు ------మైత్రేయ 
14. బౌద్ధమత సమావేశాలు జరుగు రోజులు ------పౌర్ణమి విదియ 
15. సంచార జీవనం చేసే బౌద్ధ సన్యాసులకు గల పేరు ----చిక్కు 
16. బుద్దుడి చివరి శిష్యుడు -------------సుభద్రుడు 
17. బౌద్ధ మతం స్వీకరించిన మొదటి స్త్రీ-------- -గౌతమి 
18. మరణించిన కుమారున్ని బ్రతికించమని బుద్ధుడిని వేడుకున్న స్త్రీ ------కృష్ణదేవి 
19. ఆచార్య నాగార్జునుడు  ప్రతిపాదించిన శూన్యవాదాన్ని  మాయావాదంగా  ప్రచారం చేసింది ---శంకరాచార్యుడు 
20. శంకరాచార్యుడు బౌద్ధం ను అంతం చేసి  ప్రచ్ఛన్న బుద్ధుడు గా ప్రసిద్ధి చెందాడు . 
21. తర్కానికి సంబంధించిన మొట్టమొదటి బౌద్ధ గ్రంధం ను రచించినది -------వసుబంధు 
22. బౌద్ధ సాహిత్యంలో తొలి సాహిత్యం -----------త్రిపీఠకాలు 
23. హీనాయాన బౌద్ధ మతానికి బైబిల్ వంటివి -త్రిపీఠ కాలు 
24. బుద్ధుని గురించి తెలుసుకొనుటకు ముఖ్య ఆధారాలు ----త్రిపీఠకాలు

బౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు |  Indian history 

                                అమరావతి స్థూపం 
 • కృష్ణ నది తీరంలో  ఉంది 
 • అశోకుడిచే పునాది  వేయబడి శాతవాహనులచే  అభివృద్ధి  చేయబడింది 
 • శాతవాహన రాజైన 2 వ పులోమావి కాలంలో నిర్మించ బడింది   
 • యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి అమరావతి స్థూపాన్ని విస్తరించాడు 
 • ఇతర పేర్లు   ధాన్యకటకం ,ధరణికోట , వజ్రాలదిన్నె ,దీపాలదిన్నె . 
 • ఏ . డి . 1797లో కల్నల్ క్వాలిన్మెకంజీ అమరావతిని   కనుగొన్నాడు . 
 • అమరావతి అని నామకరణం  చేసింది  ---------------వాసిరెడ్డి  వెంకటాద్రినాయుడు 
 • అమరావతి అను పదం ---------తాడికొండ శాసనంలో కలదు 
 • బౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు |  Indian history 
                                        అమరావతి స్థూపం ఈ క్రింది విషయాలలో ప్రసిద్ధి 
1. దక్షిణ భారతదేశంలో బౌద్ధక్షేత్రాలలో  గొప్పది 
2. ఆంధ్రుల చరిత్రల తొలి  పట్టణం 
3. శాతవాహనుల కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందిన బౌద్ధక్షేత్రం 
4. థేరవాద /హీనాయాన ప్రధాన కేంద్రం 
5. పూర్వ శైల చైత్య వాదం నకు   ప్రధాన కేంద్రం 
6. ధాతుగర్భ స్తూపంగా ప్రసిద్ధి  
7. మహా చైత్యంగా ప్రసిద్ధి 
8. జాతక కథలు , నలదమయంతి ,కథ చెక్కబడిన స్థూపం 
9. హూయన్ త్సాంగ్  అభ్యసించిన విహారం 
10. ఆంధ్ర రాష్ట్ర చిహ్నమైన పూర్ణకుంభం ఉన్న ప్రదేశం 
11. గొప్ప విద్యా కేంద్రం 

బౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు |  Indian history 


                                                             సాంచిస్తూపం
 • అశోకుడు నిర్మించాడు 
 • దేశంలో అతి  పెద్ద స్థూపం 
 • ఇటుకలతో నిర్మించబడింది 
బౌద్ధ మతం ఆవిర్భావానికి కారణాలు |  Indian history video class: Click Here

.
                

           

No comments:

Post a Comment